25. oktober 2010

Støtte til deltakelse i NM for Ungdom 2010

Styre i kretsen har vedtatt å gi støtte til deltakeravgift for NM for ungdom 2010. Ordningen implementeres gjennom respektive lokalklubber og gjelder deltakere i KM 2010 som har kommet på 1.-3. plass i sine aldersklasser. Ta kontakt med din lokalklubb for nærmere informasjon.